Gen Yakiniku Menu

BÒ WAGYU | 和牛 | WAGYU BEEF

 • Thăn lưng đầu 和牛リブロース Rib eye

 • Ba rọi 和牛カルビ Short plate

 • Dẻ sườn 和牛中落ちカルビ Rib finger

BÒ | 牛 | BEEF

 • Lưỡi bò đặc biệt 上タン Premium beef tongue

 • Lưỡi bò ướp muối 牛タン塩 Beef tongue with salt

 • Cổ bò カタロース Chuck eye roll

 • Ba rọi bò カルビ Short plate

 • Dẻ sườn bò 中落ちカルビ Rib finger

 • Sườn bò 骨付きカルビ Short rib

 • Gầu bò ブリスケット Whole brisket

 • Thịt vai bò カタバラ Chuck tender

 • Bụng bò ハラミ Outside Skirt

 • Thịt chóp vai bò ミスジ Top blade

HEO | 豚 | PORK

 • Lưỡi heo 豚タン塩 Pork Tongue with salt

 • Nạc vai heo 豚トロ Boneless shoulder

 • Thịt lưng heo 豚ロース Pork loin

 • Ba rọi heo 豚バラ Pork belly

ẾCH | 蛙 | FROG

 • Ếch Frog

GÀ | 鶏 | CHICKEN

 • Đùi gà 鶏もも Chicken Drumstick

 • Ức gà 鶏せせり Chicken Breast

 • Cánh gà 鶏手羽 Chicken Wings

LÒNG | ホルモン | INTESTINE

 • Lòng gà 鶏の内臓 Chicken Giblets

 • Tổ ong bò 上ミノ Intestine 1

 • Lá sách bò アカセン Intestine 2

HẢI SẢN | 海鮮 | SEAFOOD

 • Tôm tươi 大海老 Live Prawn

 • Bạch tuộc 活きタコ Fresh Octopus

 • Sò điệp Miyagi 宮城ホタテ Miyagi Scallop

 • Hàu Miyagi 焼き牡蠣 Miyagi Oyster

 • Cá trích めざし Mezashi

 • Cá trứng ししゃも Shishamo

 • Cá tuyết 銀だら Gindara

 • Lươn うなぎ Unagi

RAU ĂN KÈM BBQ | 追加の野菜 | ADDITIONAL FOR BBQ

 • Nấm mỡ マッシュルーム White mushroom

 • Nấm đông cô tươi しいたけ Shiitake mushroom

 • Tỏi nướng giấy bạc にんにくホイル焼き Grilled garlic in foil

 • Rau ăn kèm BBQ 焼肉の追加野菜 Vegetable for BBQ

Đặt bàn