Gọi Đặt Bàn – 028 6683 7711 – Hoặc Đặt Online

  • *
    *

* Để việc nhận chỗ diễn ra thuận lợi quý khách vui lòng đến trước 30p, nhà hàng có thể hủy chỗ đã đặt trong điều kiện quý khách đã đặt chỗ nhưng không tới nhận
(trễ nhất là 30p so với thời gian đã thỏa thuận)

Đặt bàn